ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ទទួលជួបពិភាក្សាការងារ ជាមួយអគ្គនាយកអង្គការ ILO


ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ទេសរដ្ឋមន្រ្តីទទួលបន្ទុក ជារដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ​និងហិរញ្ញវត្ថុទទួលជួបពិភាក្សាការងារ ជាមួយលោក Guy Ryder អគ្គនាយកអង្គការ ILO នាព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ នៅភ្នំពេញ។