ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត ចុះចែកអំណោយជូន ចាស់ជរា គ្មានទីពឹងចំនួន ០២គ្រូសារ នៅស្រុកកងមាស ខេត្តកំពង់ចាម


រសៀលថ្ងៃទី ១៥ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត អនុប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សប្រជាជន កម្ពុជា ថ្នាក់កណ្តាល បានចុះចែកអំណោយ ជូនជូនចាស់ជរាគ្មានទីពឹងចំនួន២គ្រួសារ ស្មើនឹង២ផ្ទះ នៅភូមិទទា ឃុំរាយបាយ ស្រុកកងមាស ខេត្តកំពង់ចាម។

HUN MANET 16-5-2016 (1)

HUN MANET 16-5-2016 (2)

HUN MANET 16-5-2016 (3)

HUN MANET 16-5-2016 (4)