សកម្មភាពក្រុមការងារមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តស្ទឹងត្រែង ចុះអនុវត្តកិច្ចដំណើរការកែលំអ និងថែទាំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រអូរខ្លី


ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ អូរខ្លី មានទីតាំងស្ថិតក្នុងឃុំកំភុន ស្រុកសេសាន ខេត្តស្ទឺងត្រែង ។ ប្រព័ន្ធនេះ មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រូវវស្សា ចំនួន ៣១៧ ហិកតា និងស្រូវប្រាំង ចំនួន ១៦០ ហិកតា ។