សាខាសមាគមនារីខេត្ត ឧត្តរមានជ័យ ចុះសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋជួបការលំបាកចំនួន២គ្រួសារម្នាក់ជាជនពិការជើងទាំងសងខាង


រសៀលថ្ងៃទី  ២៦ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ លោកស្រី ឯក សុវណ្ណភារៈ ប្រធានសាខាសមាគមនារីខេត្តឧត្តរមានជ័យ និងអនុសាខាស្រុកចុងកាល់ បានចុះសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋជួបការលំបាកចំនួន២គ្រួសារម្នាក់ជាជនពិការជើងទាំងសងខាង និង ម្នាក់ទៀតមានជំងឺរាំរៃ កំពុងខ្វះខាត នៅភូមិ ជើងទៀន ឃុំ ជើងទៀន ភូមិ ពង្រ ឃុំ ពង្រ ដោយនាំយករទេះសំរាប់ជនពិការ ១ គ្រឿង មី ១កេះ សាប៊ូ ៤កញ្ចប់ កន្សែង ១ ថវិការក្នុងម្នាក់៤០០០០ រ ។
Oudor Meanchhey 2-6-2016 (1)

Oudor Meanchhey 2-6-2016 (3)

Oudor Meanchhey 2-6-2016 (4)

Oudor Meanchhey 2-6-2016 (5)