អភិបាលក្រុងព្រៃវែង បានដឹកនាំមន្រ្តីរាជការ និងបងប្អូនកម្មករកើបខ្សាច់យកទៅដាក់នៅកន្លែងសមរម្យវិញ

29290

ព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ បន្ទាប់ពីត្រលប់មកពីការចូលរួមក្រុងពិលីនៅសង្កាត់បារាយណ៍មក
ដោយសារឃើញគំនរខ្សាច់ ចាក់ចោលលើចិញ្ចើមថ្នល់ អស់រយៈពេលជាច្រើនខែ ដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវ
លោក ម៉ននី បណ្ឌិត អភិបាលក្រុងព្រៃវែង បានដឹកនាំមន្រ្តីរាជការ និងបងប្អូនកម្មករកើបខ្សាច់ទាំងនោះចេញ យកទៅដាក់នៅកន្លែងសមរម្យវិញ ។

លោកអភិបាលក្រុង បានអំពាវនាវ ដល់មន្ទីរពាក់ព័ន្ធក្នុនិងបងប្អូន ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ ពិសេសអង្គភាពមួយចំនួន មេត្តាចូលរួមទាំងអស់ក្នុងការសំអាតអនាម័យបរិស្ថាន នៅមុខផ្ទះ និងអង្គភាពរបស់ខ្លួន។

 29293

 29292

 29284

 29283

 29294

 29287