មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តព្រៃវែង បានដំឡើងម៉ាស៊ីនបូមទឹកចល័តខ្នាតមធ្យម ចំនួន ០១ គ្រឿងដើម្បីសង្គ្រោះដំណាំស្រូវប្រាំងជួបការខ្វះខាតទឹក

29296

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តព្រៃវែង បានដំឡើងម៉ាស៊ីនបូមទឹកចល័តខ្នាតមធ្យម ចំនួន ០១ គ្រឿង ដើម្បីបូមទឹកពីអាងទឹកសេ្នហ៍ បញ្ជូនតាមប្រឡាយមេពោធិ៍លោក ទៅអន្តរាគមន៍សង្គ្រោះដំណាំស្រូវប្រាំងជួបការខ្វះខាតទឹកប្រមាណ ១៨០ ហិកតា ស្ថិតក្នុងឃុំបឹងព្រះ ស្រុកបាភ្នំ ខេត្តព្រៃវែង ។

 29296

 29297

 29298

 29299

 29295