សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលំអ និងថែទាំប្រព័ន្ធស្រោចស្រពទំនប់អាងទឹក ភូមិអូរ ក្នុងស្រុកជុំគិរី ខេត្តកំពត

29820

សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលំអ និងថែទាំប្រព័ន្ធស្រោចស្រពទំនប់អាងទឹក ភូមិអូរ ស្ថិតក្នុងឃុំត្រពាំងរាំង ស្រុកជុំគិរី ខេត្តកំពត ដែលរួមមាន ទំនប់អាងទឹកប្រវែង ៩១១ ម ប្រឡាយមេ ២ ខ្សែ សរុបប្រវែង ៣.៩៤១ ម ប្រឡាយរង ៣ ខ្សែ ប្រវែង ៤.០៦១ ម និងផ្លូវលំចូលរួមទំនប់ប្រវែង ២.៥៦០ ម ។ ប្រព័ន្ធនេះ មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រូវវស្សា ចំនួន ៤០០ ហិកតា និងស្រូវប្រាំង ចំនួន ៣៥ ហិកតា ។

 29826

 29825

 29824

 29822

 29821

 29816

 29815

 29819

 29818

 29817