មិទ្ទីងអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៦៥ ថ្ងៃបង្កើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ស្រុកអង្គស្នួល ខេត្តកណ្តាល


នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ នៅឃុំដំណាក់អំពិល ស្រុកអង្គស្នួល ខេត្តកណ្តាល មានរៀបចំមិទ្ទីងអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៦៥ ថ្ងៃបង្កើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា (២៨ មិថុនា ១៩៥១- ២៨ មិថុនា ២០១៦) ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម ប្រាក់ ចំរើន អនុប្រធានទី១គណៈពង្រឹង អចិនៃ្ត្រយ៍មូលដ្ឋានស្រុកអង្គស្នួល និងជាប្រធានគណៈពង្រឹងមូលដ្ឋានឃុំដំណាក់អំពិល ដោយមានសមាសភាពអញ្ជើញចូលរួមមាន៖
ប្រធានគណបក្សស្រុកអង្គស្នួល ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុកអង្គស្នួលសមាជិកគណៈពង្រឹងមូលដ្ឋាន ឃុំដំណាក់អំពិល និងសមាជិកបក្ស ចំនួន ១០៥នាក់ (ស្រី ៤៨នាក់)។ បន្ទាប់មកឯកឧត្តម បានចុះសួរសុខទុក្ខសមាជិកបក្សដល់ខ្នងផ្ទះ ៕

Prak Chamroeun 30-6-2016 (6)

Prak Chamroeun 30-6-2016 (4)

Prak Chamroeun 30-6-2016 (1)

Prak Chamroeun 30-6-2016 (5)

Prak Chamroeun 30-6-2016 (3)