សម្តេចតេជោ ឲ្យគណបក្សប្រឆាំង គោរពសិទ្ធិ បញ្ចេញមតិពលរដ្ឋ


ភ្នំពេញ៖ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយរដ្ឋមន្ដ្រីនៃកម្ពុជា បានថ្លែងថា គណបក្សសង្រ្គោះជាតិគួរតែ គោរពសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ សិស្សានុសិស្ស និងប្រជាពលរដ្ឋ ដែលគាំទ្រគណបក្ស ប្រជាជនកម្ពុជាផង។
សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន មានប្រសាសន៍នៅពេលជួបលោកគ្រូ-អ្នកគ្រូ ខេត្តកំពង់ចាម នៅថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ថា “សូមគោរពសិទ្ធិបញ្ចេញមតិ របស់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងសិស្សនិសិស្សា បើលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ សិស្សនុសិស្ស គាត់ស្រែកយ៉ាងមិញនេះ ជារឿងរបស់ពួកគេ (ជយោគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា! និងជយោសម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន!) នេះជាសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់៕