ឯកឧត្តម គន់ គីម អញ្ជើញចុះពិនិត្យស្ថានភាពជីវភាពបងប្អូនអតីតយុទ្ធជនយើងបន្ទាប់ពីបានទទួលដីសម្បទានសង្គមកិច្ច


ឯកឧត្តម គន់ គីម អញ្ជើញចុះពិនិត្យស្ថានភាពជីវភាពបងប្អូនអតីតយុទ្ធជនយើងបន្ទាប់ពីបានទទួលដីសម្បទានសង្គមកិច្ចនៅភូមិអូរតាម៉េងឃុំអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យ។
ក្រុមការងារសមាគមអតីតយុទ្ធជនខេត្តកំពង់ចាមបានចុះពិនិត្យរៀបចំដីសម្បទានសង្គមកិច្ចសម្រាប់ត្រៀមផ្តល់ជូនបងប្អូនដែលស្ម័គ្រចិត្តទៅរស់នៅ ក្នុងខេត្តក្រចេះ