ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ និងលោកជំទាវ អញ្ជើញធ្វើទស្សនកិច្ចនៅរោងចក្រ ផលិតផលផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី ប្រើដោយកម្លាំងខ្យល់


ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន និងលោកជំទាវ រួមជាមួយគណៈប្រតិភូ អញ្ជើញទៅធ្វើ ទស្សនកិច្ចនៅរោងចក្រផលិតផលផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីប្រើដោយកម្លាំងខ្យល់ និងស្តាប់ការពន្យល់ អំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ តំបន់ស្វយ័ត Xinjiang នេះទៅជាតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា និងសេដ្ឋកិច្ចពិសេសនាឆ្នាំ២២៤៤ នារសៀលថ្ងៃទី១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦។

krv-20-09-2016-4

19-09-2016-1

krv-20-09-2016-2

krv-20-09-2016-3

krv-20-09-2016-5

krv-20-09-2016-6

krv-20-09-2016-1