សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃរដ្ឋសភា ស្តីពីគណៈប្រតិភូ ជាន់ខ្ពស់រដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ជើញទៅចូលរួមមហាសន្និបាត អន្តរសភា អាស៊ានលើកទី៣៧ នៅទីក្រុងណៃពិដោ


680