រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ បើកិច្ចពិគ្រោះយោបល់កម្រិត បច្ចេកទេសស្តីពី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍


រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដឹកនាំដោយឯកឧត្តម ឈៀង យ៉ាណារ៉ា រដ្ឋមន្រ្តីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្រ្តី និងជាអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការនីតិសម្បទា និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា នៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ ដឹកនាំដោយលោក Bjorn Schildberg ប្រធានផ្នែកប្រចាំកម្ពុជា នៃក្រសួងសហប្រតិ បត្តិការសេដ្ឋកិច្ច និងអភិវឌ្ឍន៍ បើកកិច្ចពិគ្រោះយោបល់កម្រិតបច្ចេកទេស ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍ នាព្រឹកថ្ងៃទី០៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ នៅភ្នំពេញ។

04-10-2016-3

04-10-2016-1

04-10-2016-2