អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ ចុះពិនិត្យការដ្ឋានជួសជុលកែលម្អរសួនច្បារ និងការ៉ឺឡាជាប្រភេទថ្មម៉ាប នៅរមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំ


នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ នេះ ឯកឧត្តមអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានចុះពិនិត្យការដ្ឋានជួសជុលកែលម្អរសួនច្បារ និងការ៉ឺឡាជាប្រភេទថ្មម៉ាប នៅរមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំ និងសួនច្បារមុខសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង ។
ក្រោយបញ្ចប់ការដ្ឋានជួសជុលកែលម្អនេះ សាលារាជធានីភ្នំពេញរំពឹងថានឹងបានលើកតម្កើនសោភ័ណភាពរាជធានីភ្នំពេញមួយផ្នែកបន្ថែមទៀត ៕

Pa 1 (1)

Pa 1 (2)

Pa 1 (4)

Pa 1 (5)

Pa 1 (6)

Pa 1 (7)

Pa 1 (8)

Pa 1 (9)

Pa 1 (10)

Pa 1 (11)

Pa 1 (12)

Pa 1 (13)

Pa 1 (14)

Pa 1 (15)