ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង ផ្តល់អំណោយជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ ចំនួន២៨គ្រួសារ ក្នុងសង្កាត់ពន្សាំង


ថ្ងៃទី០៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ ក្រុមការងារថ្នាក់ខណ្ឌព្រែកព្នៅ ដឹកនាំដោយលោកម៉ៅ បូរ៉ា ប្រធានក្រុមការចុះ ជួយសង្កាត់ពន្សាំង បានចុះមូលដ្ឋាននាំយកអង្កររបស់ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង ចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ ចំនួន28គ្រួគ្រួសារក្នុងសង្កាត់។ ក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករ1បាវ (25គ.ក)ទឹកត្រី1យួរ ទឹកសីុអីុវ1យួរ។(ទឹកត្រីនិងទឹកសុីអីុវ ជាការឧបត្ថម្ភបន្ថែមរបស់សង្កាត់)៕
PP1 (1)

PP1 (2)

PP1 (3)

PP1 (4)

PP1 (5)

PP1 (6)

PP1 (8)

PP1 (9)