សុន្ទរកថា​បើក​សន្និបាត​វិសាមញ្ញ​របស់​គណៈកម្មាធិការកណ្តាល​គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដែល​ប្រពឹត្ត​ទៅ​រយៈ​ពេល ២ ថ្ងៃ នៅទីស្នាក់កណ្តាល (វិមាន ៧មករា)

សុន្ទរកថា​របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ថ្លែង​ក្នុង​មីទ្ទីញ​រំឮក​ខួបទី៧១ ថ្ងៃបង្កើត​គណបក្ស​ប្រជាជនកម្ពុជា ២៨ មិថុនា ១៩៥១ – ២៨ មិថុនា ២០២២