ឯកឧត្ដម អ៊ុច បូររិទ្ធ បានទទួលការចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងប្រគល់លិខិតតែងតាំង របស់លោកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិត Li Ailan


នៅរសៀលថ្ងៃទី ៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩
ឯកឧត្ដម អ៊ុច បូររិទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រីស្តីទី នៃក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្ដិការអន្ដរជាតិ បានទទួលការចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងប្រគល់លិខិតតែងតាំង របស់លោកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិត Li Ailan តំណាងថ្មីរបស់អង្គការ World Health Organization (WHO) ប្រចាំកម្ពុជា​នៅទីស្ដីការក្រសួង ។

In the afternoon of 30 July 2019, H.E. Mr. Ouch Borith, Acting Minister of the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation, received a courtesy call and letter of appointment from Dr. Li Ailan, new WHO representative to Cambodia, at the Ministry.