ឯកឧត្តម ម៉ុង ឫទ្ធី ចុះជួបសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខ អំពីជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ របស់បងប្អូនកម្មករ នៅស្រុកព្រៃនប់ ខេត្តព្រះសីហនុ


ថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ វេលាម៉ោង១០ព្រឹក ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ម៉ុង ឫទ្ធី បានអញ្ជើញចុះជួបសំណេះសំណាល សួរសុខទុក្ខ ពីជីវភាពរស់នៅ ប្រចាំថ្ងៃរបស់ បុគ្គលិក កម្មករ និងប្រជាពលរដ្ឋដែលបានទទួលផ្ទះថ្មថ្មីរស់នៅ ព្រមទាំងបាននាំយកនំចំណីមួយចំនួនទៅចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ និងក្មេងៗ នៅទីនោះ ព្រមទាំងបានអញ្ជើញពិនិត្យមើលថ្នាក់រៀន និង បណ្ណាល័យ សាលាបឋមសិក្សា ឫទ្ធី ៥ ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅឃុំជើងគោ ស្រុកព្រៃនប់ ខេត្តព្រះសីហនុ ៕
Mong Rithya 18-01-2016 1 (1)        Mong Rithya 18-01-2016 1 (2)
Mong Rithya 18-01-2016 1 (3)         Mong Rithya 18-01-2016 1 (4)
Mong Rithya 18-01-2016 1 (5)          Mong Rithya 18-01-2016 1 (6)
Mong Rithya 18-01-2016 1 (7)        Mong Rithya 18-01-2016 1 (8)
Mong Rithya 18-01-2016 1 (9)          Mong Rithya 18-01-2016 1 (10)
Mong Rithya 18-01-2016 1 (11)          Mong Rithya 18-01-2016 1 (12)
Mong Rithya 18-01-2016 1 (13)        Mong Rithya 18-01-2016 1 (14)
Mong Rithya 18-01-2016 1 (15)