កិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលនៃការពិនិត្យឡើងវិញរួមគ្នារវាងក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍


កិច្ច​ប្រជុំ​បូក​សរុប​លទ្ធ​ផល​ការងារ​ខាង​លើ​ប្រព្រឹត្តទៅ​ក្រោម​អធិបតីភាព​ឯកឧត្ដម​បណ្ឌិត ហង់​ ជួន ណារ៉ុន រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា​ នា​​ថ្ងៃ​ទី​៣១ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៧ នៅ​ទីស្ដីការ​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា​ និង​តំណាង​ដៃ​គូ​អភិវឌ្ឍ​ន៍​ទាំង​អស់​ក្នុង​វិស័យ​អប់រំ ក្នុង​គោលបំណង​ពិនិត្យ​មើល​ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៃ​សមិទ្ធកម្ម​វិស័យ​អប់រំ​តាម​អនុ​វិស័យ​ទាំង​០៧ និង​ការ​ពិភាក្សា​រួម​គ្នា​ដើម្បី​កសាង​ផែន​ការ​យុទ្ធសាស្ត្រ​នានា​ ដែល​​ត្រូវ​រៀបចំ​ឡើង​នៅ​​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​ក្រុម​ការងារ​​បច្ចេកទេស​ចម្រុះ​វិស័យ​អប់រំ​។