ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចេញអនុក្រឹត្យកំណត់ចំនួនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី៥


(ភ្នំពេញ)៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញអនុក្រឹត្យកំណត់ចំនួនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី៥។ នេះបើតាមអនុក្រឹត្យ នៅថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១នេះ។

យោងតាមអនុក្រឹត្យរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាក់ថា ការកំណត់ចំនួនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី៥នេះ ធ្វើឡើងអនុលោមតាមមាត្រា១២ នៃច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំ-សង្កាត់៕

ខាងក្រោមនេះ ជាអនុក្រឹត្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា៖