ឯកឧត្តម នេត្រ ភក្ត្រា អញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ ដើម្បីពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការរៀបចំសេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យ ស្តីពីការរៀបចំនិងប្រព្រឹត្តិទៅ នៃក្រសួងព័ត៌មាន និង លើកទិសដៅអនុវត្តការងារបន្ត


ឯកឧត្តម នេត្រ ភក្ត្រា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន និងជាប្រធានក្រុមការងារនីតិកម្មក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ ដើម្បីពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការរៀបចំសេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការរៀបចំនិងប្រព្រឹត្តិទៅ នៃក្រសួងព័ត៌មាន និង លើកទិសដៅអនុវត្តការងារបន្ត នៅសាលប្រជុំព្រះវិហារ នាទីស្ដីការក្រសួងព័ត៌មាន នាព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤នេះ ៕