ពិធីផ្ទេនិងតែងតាំងប្រធានគណៈកម្មាធិកគណបក្សខេត្តមណ្ឌលគិរី


ព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម អ៊ឹម ឈុនលឹម សមាជិកគណៈអចិន្រ្តៃយ៍ គណៈកម្មាការធិការកណ្តាល និងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយខេត្តក្រចេះនិងខេត្តមណ្ឌលគិរី បានអញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងពិធីផ្ទេនិងតែងតាំងប្រធានគណៈកម្មាធិកគណបក្សខេត្តមណ្ឌលគិរី។
Em ChhunLim 27-3-2016 (1)                                       Em ChhunLim 27-3-2016 (2)
Em ChhunLim 27-3-2016 (3)