ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ខេត្តព្រៃវែង បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលច្បាប់ស្តីពី ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ឆ្នាំ២០១៧


ព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ លោកជំទាវ លៀង ស្រីម៉ុល អនុប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្តព្រៃវែង តំណាង ឯកឧត្តម ងិន បាណាល់ ប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តព្រៃវែង បានអញ្ជើញជាអធិបតី បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលច្បាប់ស្តីពី ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ឆ្នាំ២០១៧ ដែលបានរៀបចំឡើងដោយក្រុមការងារយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាស្រុកពាមជរ។
Leng Sreymol 27-3-2016 (1)                              Leng Sreymol 27-3-2016 (3)
Leng Sreymol 27-3-2016 (4)