ប្រធានក្រុមយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ខេត្ត បាត់ដំបង ផ្សព្វផ្សាយពីវឌ្ឍនភាពនៃការរីកចម្រើនរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា


រសៀលថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម ជាម ច័ន្ទសោភណ្ឌ ប្រធានក្រុមយុវជនកណបក្ស ខេត្តបាត់ដំបង និងជាប្រធានក្រុមការងារគណបក្ស ចុះជួយសង្កាត់ព្រែកព្រះស្តេច ក្រុងបាត់ដំបង បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងសង្កាត់ព្រែកព្រះស្តេចក្រុងបាត់ដំបង ដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយស្តីពីវឌ្ឍនភាពនៃការរីកចម្រើនរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុុជា និងដោះស្រាយសំណូមពរជាអធិភាព មួយចំនួននៅក្នុងសង្កាត់ ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមចំនួន ៣៦៨នាក់ ។
Chhem chansophorn 28-3-2016 (1)                                       Chhem chansophorn 28-3-2016 (3)
Chhem chansophorn 28-3-2016 (4)