គណៈចលនាស្រ្តី ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ចុះសួរសុខទុក្ខស្រ្តីក្រីក្រ ឡើងត្នោត ក្នុងស្រុករលាប្អៀ


ព្រឹកថ្ងៃទី ០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ លោកជំទាវ ប៉ាល់ យឿន អនុប្រធានក្រុម ចលនាស្រ្តី នៃគណៈចលនាមហាជន គណៈកម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង  បានអញ្ជើញចុះសំណេះសំណាល និងសាកសួរសុខទុក្ខផ្ទាល់ដល់ មន្រ្តីចូលនិវត្ត ពិសេសស្រ្តីៗ និងស្រ្តីក្រីក្រ ឡើងត្នោត នៅភូមិត្រពាំងពោធ៍ ឃំុពង្រ ស្រុករលាប្អៀរ ។
women 1-4-2016 (1)                           women 1-4-2016 (2)
women 1-4-2016 (3)