សាលារាជធានីភ្នំពេញ គាំទ្រចំពោះ​ សេចក្ដីថ្លែងការណ៍ របស់សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន


សាលារាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧នេះ បាចេញញត្តិគាំទ្រ ចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជានាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា៕