ឯកឧត្តម គន់ គីម អញ្ជើញចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយយុវជន យុវនារី របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តឧត្តរមានជ័យ


ឯកឧត្តម គន់ គីម ជួបសំណេះសំណាលជាមួយយុវជន យុវនារី របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តឧត្តរមានជ័យ ។ សូមក្មួយៗជាយុវជនរបស់គណបក្សទាំងអស់ត្រូវចុះទៅជួបដោយផ្ទាល់ជាមួយប្រជាជន ហើយត្រូវរកអោយឃើញពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រជាជន ដើម្បីរកដំណោះស្រាយជូនពួកគាត់អោយបានទាន់ពេលវេលា។