ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចតេជោហ៊ុន សែន នឹងអញ្ជើញទៅចូលរួមក្នុងអង្គប្រជុំកំពូលលើកទី២ ស្តីពីកិច្ចសន្ទនា កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ីលើកទី២


ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចតេជោហ៊ុន សែន នឹងអញ្ជើញទៅចូលរួមក្នុងអង្គប្រជុំកំពូលលើកទី២ ស្តីពីកិច្ចសន្ទនា កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ីលើកទី២ដែលនឹងធ្វើឡើង នៅទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី៩ ដល់ថ្ងៃទី១០ខែតុលា ខាងមុខនេះ។

samdec-hun-sen-05-10-2016-2