សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ អ្នកជំនាញអារ្យធម៌ខ្មែរ៖ ព្រះរាជបុត្រីព្រះរៀម ជានិមិត្ដរូបអប្សរាចក្រភពអង្គរដ៏រស់រវើក


សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ អ្នកជំនាញអារ្យធម៌ខ្មែរ៖ ព្រះរាជបុត្រីព្រះរៀម ជានិមិត្ដរូបអប្សរាចក្រភពអង្គរដ៏រស់រវើក…

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ អង្គារ 26 វិច្ឆិកា 2019