សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចេញអនុក្រឹត្យលើកទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធដារ ក្នុងវិស័យមូលបត្រ


សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា បានចេញអនុក្រឹត្យថ្មីមួយ ស្តីពីការលើកទឹកចិត្តពន្ធដារ ក្នុងវិស័យមូលបត្រ។ នេះបើតាមអនុក្រឹត្យដែលបណ្តាញព័ត៌មាន  ទទួលបាននៅថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២នេះ។

ខាងក្រោយនេះអនុក្រឹត្យរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖