ពិធីបញ្ជូលសមាជិកគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន ចំនួន២២៧នាក់


ល្ងាចថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងប្រធាន ក្រុមការងារចាត់តាំងយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាក្រៅប្រទេស បានអញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងពិធីប្រកាសបញ្ចូល សមាជិកបក្ស គណបក្ស ប្រជាជកម្ពុជា​ និងប្រកាសសមាសភាពក្រុមការងារយុវជន​ សរុបចំនួន ២២៧នាក់ នៅរដ្ឋវ៉ាសីុនតោន​ សហរដ្ឋអាមេរិក ដោយមានការ អញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់ ឯកឧត្តម ជុំ ប៊ុនរ៉ុង ប្រធានគណបក្ស​ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិក និងឯកឧត្តម អ៊ុច បូរិទ្ធ អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ។
Hun Manet 12-4-2016 (3)                                                                 Hun Manet 12-4-2016 (2)
Hun Manet 12-4-2016 (5)                                                               Hun Manet 12-4-2016 (6)
Hun Manet 12-4-2016 (7)                                                             Hun Manet 12-4-2016 (8)