សមាគមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅអូស្ត្រាលី និងណូវ៉ែលហ្សេឡង់ ត្រៀមទទួលស្វាគមន៍វត្តមាន សម្តេចតេជោ

28506

ភ្នំពេញ៖ សមាគមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅអូស្ត្រាលី និងណូវ៉ែលហ្សេឡង់ ត្រៀមទទួលស្វាគមន៍ និងគាំទ្រចំពោះដំណើរ មកដល់របស់សម្តេចតេជោ នៅទីក្រុងសីុដនី ប្រទេសអូស្ត្រាលី ក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូល ពិសេសអាស៊ាន-អូស្ត្រាលី នាខែ ១៦-១៧ ខែមីនាខាងមុខនេះ ក្នុងស្មារតីរួបរួមជាតិខ្មែរ តែមួយ។

 28506