ក្រុមការងារគណបក្សប្រជាជនចុះពង្រឹងមូលដ្ឋានឃុំព្រែកចង្រ្កាន ចុះជួបសំណេះសំណាល និងសាកសួរសុខទុក្ខ កុមារដែលមានជីវភាព ក្រីក្រ នៅស្រុកស៊ីធរ ខេត្តកណ្តាល