សូមឲ្យកងកម្លាំងទាំងអស់ ខិតខំពង្រឹងសមត្ថភាព ជំនាញវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួន និងបន្តគោរពឲ្យបានម៉ឹងម៉ាត់នូវបទបញ្ជារបស់ថ្នាក់លើ ដាក់ឲ្យអនុវត្តមានប្រសិទ្ធភាព

អបអរសាទរ រំភើបណាស់ព្រឹកនេះ តំណាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសហគមន៍ខ្មែរបានទទួលពានរង្វាន់ “ឯកអគ្គរាជទូតឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំ២០១៧” ពីស្ថាប័នកូរ៉េ នៅរដ្ឋសភាជាតិកូរ៉េ