ឯកឧត្តម វង សូត អញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងពិធីបើកសិក្ខាសាលាថ្នាក់តំបន់ ស្តីពីការឆ្ពោះទៅរកការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្ត INSPIRE ដើម្បីទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតបអំពើហិង្សាលើកុមារ

ឯកឧត្តម ប៉ុញ សច្ចៈ បានដឹកនាំមន្រ្តីក្រុមការងារគម្រោង ក្រុមជំនាញការកូរ៉េ និងក្រុមការងាររបស់មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ចុះពិនិត្យសិក្សាលម្អិតទីតាំងសំខាន់ៗ ក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ