ឯកឧត្តម សុខ ឥសាន បានលើកឡើងថា នៅពេលនេះ ក៏ដូចជាពេលមុនៗដែរ លោកស្រី រ៉ូណា ស្មីត អ្នករាយការណ៏ពិសេស អសប ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សបានសន្និដ្ឋាន និងវាយតម្លៃប្រកបដោយអវិជ្ជមាន

ឯកឧត្តម ចម ប្រសិទ្ធ៖ កម្ពុជាកំពុងផ្លាស់ប្តូរជាបណ្តើរៗនូវរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ច ពីប្រទេសពឹងផ្អែកលើវិស័យកសិកម្ម ទៅជាប្រទេសពឹងផ្អែកលើវិស័យឧស្សាហកម្ម និងសេវាកម្ម

អភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរី ជម្រុញឲ្យស្ត្រី ត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាព និងបង្កើនចំណេះដឹងឲ្យកាន់តែប្រសើរបន្ថែមទៀត ដើម្បីចូលរួមបម្រើសង្គមជាតិ និងប្រជាពលរដ្ឋ

ប្រសាសន៍សំខាន់ៗរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញបើកសន្និសីទក្រោមប្រធានបទវិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យា សំរាប់ឧស្សាហូបនីកម្ម កំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជា