ឯកឧត្តម អ៊ី ឈាន អញ្ជើញជាអធិបតីភាព ប្រារព្ធពិធីខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៣៧ (៧ មករា ១៩៧៩- ៧ មករា ២០១៦) នៃទិវាជ័យជំនះ៧មករា នៅខេត្តប៉ៃលិន