រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចាត់តាំងក្រុមការងាចុះទៅកាន់តំបន់ខ្ពង់រាបភាគឦសាន ដើម្បីសិក្សាលំអិតបន្ថែមអំពីសក្តានុពលទឹក និងការរៀបចំគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ព្រែកឆ្លូង

ឯកឧត្តម ប៉ាន សូរស័ក្តិ ណែនាំដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីក្រោមឱវាទ នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរៀបចំលិខិតផ្លូវការណ៍ជាបន្ទាន់ ដើម្បីផ្ញើជូនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌